S P E Z
Đặt Hàng Và Giao Hàng Gần Bạn

Làm Cho Việc Giao Hàng Trong Ngày Dễ Hơn Bao Giờ Hết

Ứng Dụng Giao Hàng &
Giao Thức Ăn

Đã Có Mặt Trên Mọi Nền Tảng

SPEZ
Cung Cấp Mọi Công Cụ
Giúp Bạn Quản Lý Tốt Nhất

Phân tích và cải thiện dịch vụ khách hàng của bạn.

Với bản quản trị riêng cho mỗi cửa hàng, bạn có thể kiểm tra và nâng cao chất lượng của mình. Tạo các báo cáo độc đáo để theo dõi KPI cụ thể cho cửa hàng của bạn.

Kết nối bạn đến khách hàng và nhà hàng với ứng dụng riêng

Gây ấn tượng với khách hàng bằng cách nhận đơn hàng và giao hàng nhanh chóng. 

SPEZ For Business

Là một dịc h vụ chia sẻ nền tảng cho các đại lý theo khu vực, với sự hỗ trợ chung 24/7 để cùng nhau phát triển và tạo ra nhiều doanh thu.

SPEZ
Là một Startup mang một tham vọng phát triển lớn.

Dự án này được xây dựng hoàn thiện và là một bước đầu để thực hiện các kế hoạch lâu dài, không chỉ dừng lại ở ứng dụng.

SPEZ còn có những…